» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Sprawozdania z działalności PCPR

Sprawozdanie z działaności PCPR za 2006r.Uchwała nr VII/75/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia  27 marca 2007 roku sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2006.

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001r. ze zm.) w związku z art. 112 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. nr 64, poz. 593 ze zm.).


Rada Powiatu
uchwala:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2006, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (04.04.2007)
 

 

Autoryzacja: Główny Specjalista Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - mgr Wojciech Jaźwiec


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk

Data wprowadzenia: 2007-05-18

Wyświetleń: 347

Załączniki:
1) Sprawozdanie z działalności PCPR Wprowadził: Ryszard Hadyk, Dnia: 2007-05-18, Pobrań: 384, Typ: DOC, Rozmiar: 794.5 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2007-05-18
Przesunięcie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2009-04-02

« POWRÓT

WYDRUK