» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Dane teleadresowe

Dane teleadresowe PCPRDane teleadresowe jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

ul. Sienkiewicza 16

42-600 Tarnowskie Góry

Adres e-mail: kancelaria@pcprtarnogorski.pl

Adresu Elektronicznych skrzynek podawczych PCPR:

/PCPRTarnowskieGory/SkrytkaESP

/PCPRTarnowskieGory/skrytka

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Klaudia Zyśk

Sekretariat

tel. 32 381 81 01

Kancelaria

Samodzielne Stanowiska ds. Kadrowo-Organizacyjno-Administracyjnych

tel.  32 381 81 01

fax. 32 381 87 52

Ewa Adamczewska - Główny specjalista

Hanna Furmanek - Inspektor

Aleksandra Czerwik - podinspektor

Anna Bursig - Radca prawny

Dział Księgowości

tel. 32 381 81 01

Lucyna Jabłońska - Główna księgowa

Marzena Kucińska - podinspektor

Anna Popczyk - Starsza Księgowa

Grażyna Nowakowska - Inspektor

Ewelina Kaliszewska - Inspektor

Anna Garus-Ujma - Inspektor

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

tel. 32 381 84 79

Andrzej Jochlik - Kierownik

Joanna Sadło - Starszy inspektor

Ilona Samorodny - Specjalista pracy socjalnej

Łucja Duda - Pracownik socjalny

Dział Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego

tel. 32 381 84 74

Agnieszka Winkler-Hadyk - Kierownik

 Joanna Biały - Starszy inspektor

tel.  32 381 81 08

Magdalena Ceglarek-Furman  - Pracownik socjalny 

tel. 32 381 84 73

Sandra Sławęta - Psycholog

Dział Świadczeń, Sprawozdawczości i Analiz

tel. 32 381 81 05

Ryszard Hadyk - Kierownik

Adam Vogt - Inspektor

Ewelina Wawrzoszek - Starszy pracownik socjalny 

Ewelina Ciekot - Pracownik socjalny

Marzena Kucińska - Podinspektor

Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej

tel. 32 381 87 58

Janina Lizis - Kierownik

Anna Szmalenberg-Nogal – Starszy specjalista pracy socjalnej

Jolanta Giel - Starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator

Anna Bystydzieńska-Gawryś - Pedagog

Magdalena Kotuła – Specjalista pracy z rodziną

Dorota Kubas – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Aleksandra Hadyk - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Mariola Chromik - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

tel. 32 381 84 73

Sandra Sławęta - Psycholog


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk

Data wprowadzenia: 2023-03-21

Wyświetleń: 132

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2006-05-10
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2006-05-10
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2006-05-10
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2006-05-16
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2017-04-19
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-12-09
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2020-10-20
Edycja dokumentu: Łukasz Jęczek, dnia: 2021-03-15
Edycja dokumentu: Łukasz Jęczek, dnia: 2021-03-15
Edycja dokumentu: Łukasz Jęczek, dnia: 2021-03-15
Edycja dokumentu: Ewa Adamczewska, dnia: 2023-01-05
Edycja dokumentu: Ewa Adamczewska, dnia: 2023-01-05
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2023-03-21
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2023-03-21
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2023-03-21
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK