» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia Publiczne » Rozstrzygnięcia/informacja o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - na zorganizowanie letnich warsztatów terapeutycznych wyjazdowych dla dzieci - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoSymbol: CRIII-TM.3421.16.2019

W odpowiedzi na otrzymane oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym  nr CRIII-TM.3421.16.2019  z 01/04/2019r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż na zorganizowanie letnich warsztatów terapeutycznych wyjazdowych dla dzieci - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrano następującego wykonawcę:

 

Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych Małgorzata Klecka, ul. Hołdunowska 70A, 43-143 Lędziny

 


Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego – mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk

Data wprowadzenia: 2019-04-11

Wyświetleń: 252

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-04-11

« POWRÓT

WYDRUK