» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia Publiczne » Rozstrzygnięcia/informacja o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie warsztatów dla rodzin w zakresie komunikacji rodzic-dziecko w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (ZMIENIONE)Symbol: CRIII-PCUS.3421.10.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż, w związku zapytaniem ofertowym z 02 paździerika 2019 r. na usługę społeczną - prowadzenie warsztatów dla rodzin w zakresie komunikacji rodzic-dziecko w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wybrano następujacego wykonawcę - przyznane punkty za spełnienie kryterium ceny - 100 punktów:

 

CTM Sp. z o.o., ul. J. Słowackiego 4a, 43-600 Jaworzno

 


Dokument utworzono: Koordynator projektu – mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk

Data wprowadzenia: 2019-10-16

Wyświetleń: 424

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-10-16
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-10-16
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-10-16

« POWRÓT

WYDRUK