» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia Publiczne » Rozstrzygnięcia/informacja o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych, bezpieczeństwa w sieci itp. w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Symbol: CRIII-PCUS.3421.14.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż, w związku zapytaniem ofertowym z 15 paździerika 2019 r. na usługę społeczną - prowadzenie szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych, bezpieczeństwa w sieci itp. w ramach projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrano następujacego wykonawcę - przyznane punkty za spełnienie kryterium ceny - 100 punktów:

 

REACTIVE Monika Zygmuntowicz z siedzibą 43-450 Ustroń, ul. Kamieniec 3

 


Dokument utworzono: Koordynator projektu – mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk

Data wprowadzenia: 2019-10-28

Wyświetleń: 429

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-10-28

« POWRÓT

WYDRUK