» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia Publiczne » Rozstrzygnięcia/informacja o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o wybraniu wykonawcy - zapytanie ofertowe na usługę społeczną przeprowadzenia spotkania z dietetykiem/specjalistą ds. żywienia dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoSymbol: CRIII-PCUS.3421.8.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż, w związku zapytaniem ofertowym z 4 marca 2020 r. na usługę społeczną - przeprowadzenia spotkania z dietetykiem/specjalistą ds. żywienia dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wybrano następujacego wykonawcę - przyznane punkty za spełnienie kryterium ceny - 100 punktów:

 

FC Oliwia Płaczek ul. Powstańców Śląskich 34 lok. 6 42-600 Tarnowskie Góry


Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego - mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk

 


Osoba wprowadzająca dokument: Magdalena Ceglarek

Data wprowadzenia: 2020-03-17

Wyświetleń: 435

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Magdalena Ceglarek, dnia: 2020-03-17

« POWRÓT

WYDRUK