» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia Publiczne » Rozstrzygnięcia/informacja o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o wybraniu wykonawcy - prowadzenie warsztatów WenDo z zakresu asertywności i samoobrony dla kobiet zagrożonych i doświadczających przemocy w rodzinie w ramach programu osłonowego "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE"Symbol: CRIII.3421.4.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w związku z zapytaniem ofertowym z 28  lipca 2020 roku na usługę połeczną - prowadzenie warsztatów WenDo z zakresu asertywności i samoobrony dla kobiet zagrożonych i doświadczających przemocy w rodzinie w ramach programu osłonowego "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE" , wybrano następujacego wykonawcę - przyznane punkty za spełnienie kryterium ceny - 100 punktów:

 

Janina Lizis zam. ul. Zamkowa 18/3, 42-600 Tarnowskie Góry

 

Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego - mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Magdalena Ceglarek

Data wprowadzenia: 2020-08-06

Wyświetleń: 383

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Magdalena Ceglarek, dnia: 2020-08-06

« POWRÓT

WYDRUK