» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia Publiczne » Informacja o zawarciu umowy

Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na usługę społeczną przeprowadzenia szkolenia pn. "Dziecko krzywdzone" w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoSymbol: CRIII-PCUS.3421.9.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż, w związku zapytaniem ofertowym z 4 marca 2020 r. na usługę społeczną przeprowadzenia szkolenia pn. "Dziecko krzywdzone" w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zawarto umowę z nastepującym wykonawcą - przyznane punkty za spełnienie kryterium ceny - 100 punktów:

Twoje Kompetencje Marzena Kowalczyk ul. Porucznika Halszki 28 30-611 Kraków 


Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego - mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk

 


Osoba wprowadzająca dokument: Magdalena Ceglarek

Data wprowadzenia: 2020-03-23

Wyświetleń: 434

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Magdalena Ceglarek, dnia: 2020-03-23

« POWRÓT

WYDRUK