» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Sprawozdania finansowe » za 2019 rok

Tytuł:  Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Załączniki:
1) Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Typ: PDF, Rozmiar: 340.26 KB

Data wprowadzenia: 2021-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Załączniki:
1) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Typ: PDF, Rozmiar: 345.91 KB

Data wprowadzenia: 2020-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

Załączniki:
1) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r. Typ: PDF, Rozmiar: 296.53 KB

Data wprowadzenia: 2020-07-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja dodatkowa

Załączniki:
1) Informacja dodatkowa Typ: PDF, Rozmiar: 1455.29 KB

Data wprowadzenia: 2020-07-09

WIĘCEJ »
POWRÓT