» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Sprawozdania z działalności PCPR

Sprawozdanie z działaności PCPR za 2008r.Uchwała Nr XXXVII/355/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2008.

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 ze zm.)


Rada Powiatu
uchwala:


§ 1

Przyjąć sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2008, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk

Data wprowadzenia: 2009-04-14

Wyświetleń: 388

Załączniki:
1) Sprawozdanie z działalności PCPR za 2008r. Wprowadził: Ryszard Hadyk, Dnia: 2009-04-14, Pobrań: 424, Typ: PDF, Rozmiar: 270.17 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2009-04-14

« POWRÓT

WYDRUK