» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Sprawozdania z działalności PCPR

Sprawozdanie z działaności PCPR za 2009r.Uchwała Nr XLIX/461/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2009.

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

Rada Powiatu

Uchwala:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2009, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk

Data wprowadzenia: 2011-04-06

Wyświetleń: 496

Załączniki:
1) Sprawozdanie z działaności PCPR za 2009r. Wprowadził: Ryszard Hadyk, Dnia: 2011-04-06, Pobrań: 389, Typ: PDF, Rozmiar: 184 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2011-04-06

« POWRÓT

WYDRUK