» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obwieszczenia i zawiadomienia

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 i 2020 w dziedzinie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w 2019 i 2020 roku w dziedzinie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej obejmującego przeprowadzenie warsztatów podnoszących umiejętności spędzania czasu wolnego i zabaw z dziećmi z wykorzystaniem pedagogiki zabawy Klanza w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 35/200/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 i 2020 w dziedzinie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej obejmującego przeprowadzenie warsztatów podnoszących umiejętności spędzania czasu wolnego i zabaw z dziećmi z wykorzystaniem pedagogiki zabawy Klanza w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto zamieszone zostało Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – Dz. U. z 2018 r., poz. 2057.

 

Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego – Agnieszka Winkler


Autoryzacja: p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Janina Lizis

 


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk

Data wprowadzenia: 2019-05-28

Wyświetleń: 291

Załączniki:
1) Uchwała nr 35/200/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 maja 2019 roku. Wprowadził: Ryszard Hadyk, Dnia: 2019-05-28, Pobrań: 262, Typ: PDF, Rozmiar: 2941.3 KB
2) Rozporzadzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Wprowadził: Ryszard Hadyk, Dnia: 2019-05-28, Pobrań: 269, Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-05-28
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-05-28

« POWRÓT

WYDRUK