» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia Publiczne » Rozstrzygnięcia/informacja o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - przeprowadzenie warsztatów pt. "Szkoła dla rodziców" część 1,2,3 dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Symbol: CRIII-PCUS.3421.1.2019

W odpowiedzi na otrzymane oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym  nr CRIII-PCUS.3421.1.2019  z 13/02/2019r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż na przeprowadzenie warsztatów pt. "Szkoła dla rodziców" część 1,2,3 w ramach projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrano następującego wykonawcę:

 

PRZEMIANA Katrzyna Zawadzka, ul. Daszyńskiego 520, 44-151 Gliwice


Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego – mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk

Data wprowadzenia: 2019-02-19

Wyświetleń: 133

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-02-19

« POWRÓT

WYDRUK