» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia Publiczne » Rozstrzygnięcia/informacja o zamiarze zawarcia umowy

Informacja o rozstrzygnięciu - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych.Symbol: CRII.3421.1.2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 06 maja 2022 r. na świadczenie usług pocztowych wybrano następującego wykonawcę: 

Poczta Polska Spółka Akcyjna

ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

tel. 22 656 50 00 faks 22 656 59 15
NIP: 525-000-73-13, KRS: 00 00 33 49 72

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

Kapitał zakładowy: 774.140.000 zł w całości wpłacony

Dokument utworzono: Podinspektor - Karolina Kowalska 
Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ewa Adamczewska

Data dokumentu: 2022-05-17

Data wprowadzenia: 2022-05-17

Wyświetleń: 225

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ewa Adamczewska, dnia: 2022-05-17

« POWRÓT

WYDRUK