» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia Publiczne » Informacja o zawarciu umowy

Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Symbol: CRII.26.3.2024

Data wprowadzenia: 2024-02-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Symbol: CRII.3421.56.2022

Data wprowadzenia: 2023-01-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Symbol: CRIII.3421.2.2022

Data wprowadzenia: 2022-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Data wprowadzenia: 2021-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Symbol: CRIII.3421.3.2021

Data wprowadzenia: 2021-08-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Symbol: CRIII.3421.3.2021

Data wprowadzenia: 2021-08-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi specjalistycznego poradnictwa psychologicznego

Symbol: CRIII.3421.5.2021

Data wprowadzenia: 2021-06-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - oferta na świadczenie usługi psychologa

Symbol: CRII.3421.23.2021

Data wprowadzenia: 2021-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji

Symbol: CRIII.3421.4.2021

Data wprowadzenia: 2021-06-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wsparcia w zakresie nauki dietetyki

Symbol: CRIII.3421.6.2021

Data wprowadzenia: 2021-06-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznego wsparcia w zakresie interwencji kryzysowej

Symbol: CRIII.3421.1.2021

Data wprowadzenia: 2021-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznego wsparcia w zakresie interwencji kryzysowej

Symbol: CRIII.3421.1.2021

Data wprowadzenia: 2021-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z wykorzystaniem metody HEG Biofeedback dla uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.5.2021

Data wprowadzenia: 2021-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych kulinarnych dla uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.1.2021

Data wprowadzenia: 2021-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na prowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla niepełnosprawnych uczestników/czek projektu "Teraz MY"

Symbol: CRIII-TM.3421.7.2021

Data wprowadzenia: 2021-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu posługiwania się językiem migowym dla uczestnika projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.6.2021

Data wprowadzenia: 2021-02-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie terapii logopedycznej dla uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CRIII-TM.3421.2.2021

Data wprowadzenia: 2021-02-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na przeprowadzenie terapii SI dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czki projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.3.2021

Data wprowadzenia: 2021-02-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na prowadzenie psychoterapii dla dzieci uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.4.2021

Data wprowadzenia: 2021-02-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na usługę społeczną - przeprowadzenie cyklu II terapii metodą Tomatisa dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czek projektu "Teraz MY"

Symbol: CRIII-TM.3421.7.2020

Data wprowadzenia: 2020-12-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla niepełnosprawnych uczestników/czek projektu "Teraz MY"

Symbol: CRIII-TM.3421.14.2020

Data wprowadzenia: 2020-10-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - świadczenie usługi specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego

Symbol: CRIII.3421.9.2020

Data wprowadzenia: 2020-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - świadczenie usługi wsparcia w zakresie nauki dietetyki w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego

Symbol: CRIII.3421.8.2020

Data wprowadzenia: 2020-09-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - świadczenie usługi wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego

Symbol: CRIII-TM.3421.10.2020

Data wprowadzenia: 2020-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu - komputerów przenośnych w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19"

Data wprowadzenia: 2020-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu - komputerów przenośnych oraz sprzętu audiowizualnego w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19"

Data wprowadzenia: 2020-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - prowadzenie warsztatów WenDo z zakresu asertywności i samoobrony dla kobiet zagrożonych i doświadczających przemocy w rodzinie w ramach programu osłonowego "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE"

Symbol: CRIII.3421.4.2020

Data wprowadzenia: 2020-08-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla osób starszych po 60 roku życia z zakresu przyczyn i skutków przemocy w ramach programu osłonowego "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE"

Symbol: CRIII.3421.3.2020

Data wprowadzenia: 2020-08-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w ramach programu osłonowego "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE"

Symbol: CRIII3421.2.2020

Data wprowadzenia: 2020-08-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19"

Data wprowadzenia: 2020-08-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę jednorazowych, bezpudrowych rękawiczek nitrylowych, maseczek ochronnych oraz płynów do dezynfekcji rąk w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19"

Data wprowadzenia: 2020-08-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - na zakup oraz dostawę jednorazowych, bezpudrowych rękawiczek nitrylowych, maseczek ochronnych oraz płynów do dezynfekcji rąk w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”

Data wprowadzenia: 2020-08-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - zorganizowanie warsztatów wyjazdowych kulinarnych dla usamodzielniających się wychowanków /ek - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.13.2020

Data wprowadzenia: 2020-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - usługa transportu - przewozu 11 osób, w ramach projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.11.2020

Data wprowadzenia: 2020-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, wspierających dla małych dzieci z uwzględnieniem elementów terapii metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne dla dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej - uczestnika/czki projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.10.2020

Data wprowadzenia: 2020-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - przeprowadzenie terapii logopedycznej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czki projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.5.2020

Data wprowadzenia: 2020-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Symbol: CRII.3421.PZP.2.2020

Data wprowadzenia: 2020-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na usługę społeczną - przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czki projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.6.2020

Data wprowadzenia: 2020-05-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - przeprowadzenie terapii metodą Tomatisa dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czki projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.7.2020

Data wprowadzenia: 2020-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie terapii pedagogicznej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czki projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.9.2020

Data wprowadzenia: 2020-05-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na usługę społeczną - przeprowadzenie psychoterapii dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czki projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.8.2020

Data wprowadzenia: 2020-05-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zorganizowanie i przeprowadzenie letnich warsztatów terapeutycznych wyjazdowych dla dzieci - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.2.2020

Data wprowadzenia: 2020-05-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie terapii EEG Biofeedback dla dzieci - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.3.2020

Data wprowadzenia: 2020-05-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na usługę społeczną - przeprowadzenie terapii SI dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.4.2020

Data wprowadzenia: 2020-05-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenia warsztatów dla rodzin w zakresie komunikacji rodzic - dziecko w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.3.2020

Data wprowadzenia: 2020-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów zapobiegających wypaleniu zawodowemu rodziców zastępczych w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.6.2020

Data wprowadzenia: 2020-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów wspierająco - profilaktycznych dla rodziców z dziećmi w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-PCUS.3421.12.2020

Data wprowadzenia: 2020-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów edukacyjnych dla rodziców zastępczych wraz z dziećmi umieszczonymi w pieczy oraz otoczeniem w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-PCUS.3421.11.2020

Data wprowadzenia: 2020-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów edukacyjnych dla dzieci i rodziców w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-PCUS.3421.10.2020

Data wprowadzenia: 2020-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na usługę społeczną przeprowadzenia spotkania z dietetykiem/specjalistą ds. żywienia dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-PCUS.3421.8.2020

Data wprowadzenia: 2020-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na usługę społeczną przeprowadzenia szkolenia pn. "Dziecko krzywdzone" w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-PCUS.3421.9.2020

Data wprowadzenia: 2020-03-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Symbol: CRIII.3421.1.2020

Data wprowadzenia: 2020-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Symbol: CRIII.3421.1.2020

Data wprowadzenia: 2020-03-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zorganizowania i prowadzenia treningu interpersonalnego w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.04.2020

Data wprowadzenia: 2020-02-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - prowadzenie terapii EEG Biofeedback dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.01.2020

Data wprowadzenia: 2020-02-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - przeprowadzenie szkolenia z zakresu przebiegu ciąży i opieki nad małym dzieckiem oraz radzenia sobie z trudnościami w opiece i wychowaniu dzieci w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.7.2020

Data wprowadzenia: 2020-02-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenia warsztatów dla rodziców z dziećmi z zakresu efektywnego spędzania wolnego czasu w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.2.2020

Data wprowadzenia: 2020-02-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - poradnictwo psychologiczne dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.5.2020

Data wprowadzenia: 2020-02-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - PONOWNE Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi społecznej - wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.24.2019

Data wprowadzenia: 2020-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - poradnictwo psychologiczne dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.5.2020

Data wprowadzenia: 2020-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Symbol: CRII.3421.PZP.1.2020

Data wprowadzenia: 2020-01-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zapewnienie zakwaterowania z pełnym wyżywieniem w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.15.2019

Data wprowadzenia: 2020-01-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Symbol: CRIV.342.2.2019

Data wprowadzenia: 2019-12-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy - PONOWNE zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie szkolenia "Trauma - terapia i postępowanie" w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.13.2019

Data wprowadzenia: 2019-11-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - usługa szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.4.2019

Data wprowadzenia: 2019-11-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych, bezpieczeństwa w sieci itp. w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.14.2019

Data wprowadzenia: 2019-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.12.2019

Data wprowadzenia: 2019-10-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - prowadzenie warsztatów dla rodzin w zakresie komunikacji rodzic-dziecko w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (ZMIENIONE)

Symbol: CRIII-PCUS.3421.10.2019

Data wprowadzenia: 2019-10-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie grupy wsparcia edukacyjnego dla rodziców w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (ZMIENIONE)

Symbol: CRIII-PCUS.3421.9.2019

Data wprowadzenia: 2019-10-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - świadczenie specjalistycznego poradnictwa lekarza neurologa w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.11.2019

Data wprowadzenia: 2019-10-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - PONOWNE zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zorganizowanie i prowadzenie treningu interpersonalnego w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (ZMIENIONE)

Symbol: CRIII-PCUS.3421.2.2019

Data wprowadzenia: 2019-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - prowadzenie usługi specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Symbol: CRIII.3421.13.2019

Data wprowadzenia: 2019-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - świadczenie usługi wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Symbol: CRIII.3421.14.2019

Data wprowadzenia: 2019-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - świadczenie usługi wsparcia w zakresie nauki dietetyki w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Symbol: CRIII.3421.15.2019

Data wprowadzenia: 2019-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na wydawanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka

Symbol: CRV.342.1.2019

Data wprowadzenia: 2019-08-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe na prowadzenie grupy dla osób doświadczających problemów alkoholowych, w tym przemocy w ramach projektu "MAM MOC - pokonam przemoc"

Symbol: CRIII.3421.8.2019

Data wprowadzenia: 2019-07-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe na prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla kobiet zagrożonych i doświadczających problemów alkoholowych, w tym przemocy w rodzinie w ramach projektu "MAM MOC - pokonam przemoc"

Symbol: CRIII.3421.9.2019

Data wprowadzenia: 2019-07-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe na usługę społeczną dotyczącą zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie e-administracji dla 5 osób z niepełnosprawnością - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.23.2019

Data wprowadzenia: 2019-07-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci uczestników projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.7.2019

Data wprowadzenia: 2019-07-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w ramach terapii W. Sherborne dla dzieci uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.14.2019

Data wprowadzenia: 2019-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe - na prowadzenie zajęć rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych dla dzieci na basenie - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.20.2019

Data wprowadzenia: 2019-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe - na prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych na basenie dla dzieci uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.19.2019

Data wprowadzenia: 2019-06-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zapewnienie zakwaterowania z pełnym wyżywieniem w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.5.2019

Data wprowadzenia: 2019-05-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - na zorganizowanie letnich warsztatów terapeutycznych wyjazdowych dla dzieci - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.16.2019

Data wprowadzenia: 2019-05-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – PONOWNE Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - na prowadzenie psychoterapii dla dzieci uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.12.2019

Data wprowadzenia: 2019-05-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - na prowadzenie terapii logopedycznej dla dziecka uczestnika/czki projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.13.2019

Data wprowadzenia: 2019-04-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - na prowadzenie terapii SI dla dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej - uczestnika/czki projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.11.2019

Data wprowadzenia: 2019-04-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie terapii EEG Biofeedback uczestników i uczestniczek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CRIII-TM.3421.10.2019

Data wprowadzenia: 2019-04-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - przeprowadzenie szkolenia PRIDE: rodzinna opieka zastępcza w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.4.2019

Data wprowadzenia: 2019-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – zorganizowanie i prowadzenie treningu interpersonalnego w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.2.2019

Data wprowadzenia: 2019-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe na usługę społeczną dotyczącą przeprowadzenia stacjonarnych warsztatów dla usamodzielniających się wychowanków i wychowanek opuszczających pieczę zastępczą - uczestników i uczestniczek projektu "Teraz MY"

Symbol: CRIII-TM.3421.5.2019

Data wprowadzenia: 2019-03-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe na usługę społeczną dotyczącą zorganizowania i prowadzenia szkolenia z obsługi komputera dla osoby z niepełnosprawnością uczestnika projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CRIII-TM.3421.2.2019

Data wprowadzenia: 2019-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe na usługę społeczną na prowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla niepełnosprawnych uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRIII-TM.3421.7.2019

Data wprowadzenia: 2019-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - przeprowadzenie warsztatów pt. "Szkoła dla rodziców" część 1, 2, 3 w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: CRIII-PCUS.3421.1.2019

Data wprowadzenia: 2019-03-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe - na usługę społeczną dot. organizacji warsztatów wyjazdowych dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających pieczę zastępczą - uczestników i uczestniczek projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: CRIII-TM.3421.1.2019

Data wprowadzenia: 2019-02-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie diagnozy psychologicznej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (SKORYGOWANE)

Symbol: CRIII-TM.3421.3.2019

Data wprowadzenia: 2019-02-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie diagnozy pediatrycznej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (SKORYGOWANE)

Symbol: CRIII-TM.3421.4.2019

Data wprowadzenia: 2019-02-20

WIĘCEJ »
POWRÓT