» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia Publiczne » Informacja o zawarciu umowy

Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - usługa szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Symbol: CRIII-PCUS.3421.4.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż, w związku zapytaniem ofertowym z 28 paździerika 2019 r. na usługę szkoleniową dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zawarto umowę z następującym wykonawcą:

 

C.T.M. Sp. z o.o. ul. J. Słowackiego 4a, 43-600 Jaworzno


Dokument utworzono: Specjalista Pracy z Rodziną – mgr Karolina Kowalska

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk

Data wprowadzenia: 2019-11-07

Wyświetleń: 400

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-11-07

« POWRÓT

WYDRUK