» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia Publiczne » Informacja o zawarciu umowy

Informacja o zawarciu umowy - przeprowadzenie terapii metodą Tomatisa dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czki projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoSymbol: CRIII-TM.3421.7.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż, w związku z zapytaniem ofertowym z 29  kwietnia 2020 r. na usługę społeczną - przeprowadzenie terapii metodą Tomatisa dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czki projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarto umowę z nastepującym wykonawcą - przyznane punkty za spełnienie kryterium ceny - 100 punktów: 

 

AKADEMIA LOGOPEDYCZNA dr Agata Juziuk-Wyglendacz ul. Krakowska 2/4 42-600 Tarnowskie Góry

 

Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego - mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Magdalena Ceglarek

Data wprowadzenia: 2020-05-28

Wyświetleń: 442

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Magdalena Ceglarek, dnia: 2020-05-28

« POWRÓT

WYDRUK