» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia Publiczne » Archiwum

Ogłoszenie o nie wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania było zapewnienie opieki nad osobami zależnymi uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Symbol: R III 3421 / PCUS / 8 / 2018

W odpowiedzi na otrzymane oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym CR III 3421 / PCUS / 8 / 2018 z 06/08/2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż na zapewnienie opieki nad osobami zależnymi uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nie wybrano wykonawcy.


Dokument utworzono: Koordynator projektu – mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk

Data wprowadzenia: 2018-08-27

Wyświetleń: 228

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2018-08-27
Przesunięcie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-01-17

« POWRÓT

WYDRUK