» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia Publiczne » Archiwum

Informacja o nie udzieleniu zamówienia - PONOWNE zapytanie ofertowe w oparciu o rozeznanie rynku - Przedmiotem zapytania było prowadzenie poradnictwa lekarza rehabilitanta dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Symbol: CR III 3421 / PCUS / 6 / 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, w związku zapytaniem ofertowym CR III 3421 / 6 / 2018 z 11 września 2018 r. informuje, iż na świadczenie usługi w postaci prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, nie udzielono zamówienia.


Dokument utworzono: Koordynator projektu – mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk

Data wprowadzenia: 2018-09-21

Wyświetleń: 394

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2018-09-21
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2018-09-21
Przesunięcie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-01-17

« POWRÓT

WYDRUK