» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Sprawozdania finansowe » za 2018 rok

Tytuł:  Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Załączniki:
1) Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Data wprowadzenia: 2019-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Załączniki:
1) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Data wprowadzenia: 2019-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

Załączniki:
1) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

Data wprowadzenia: 2019-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja dodatkowa

Załączniki:
1) Informacja dodatkowa

Data wprowadzenia: 2019-05-08

WIĘCEJ »
POWRÓT