» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Sprawozdania finansowe » za 2021 rok

Tytuł:  Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Załączniki:
1) Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r. dostępny w załączeniu. Typ: PDF, Rozmiar: 270.76 KB

Data wprowadzenia: 2022-05-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Załączniki:
1) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r. Typ: PDF, Rozmiar: 265.09 KB

Data wprowadzenia: 2022-05-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

Załączniki:
1) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r. Typ: PDF, Rozmiar: 260.48 KB

Data wprowadzenia: 2022-05-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja dodatkowa

Załączniki:
1) Informacja dodatkowa Typ: PDF, Rozmiar: 2371.6 KB

Data wprowadzenia: 2022-05-10

WIĘCEJ »
POWRÓT