» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Sprawozdania finansowe » za 2022 rok

Tytuł:  Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Załączniki:
1) Bilans za 2022r. Typ: PDF, Rozmiar: 270.29 KB

Data wprowadzenia: 2023-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Załączniki:
1) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) za 2022r. Typ: PDF, Rozmiar: 265.03 KB

Data wprowadzenia: 2023-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

Załączniki:
1) Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022r. Typ: PDF, Rozmiar: 260.16 KB

Data wprowadzenia: 2023-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja dodatkowa

Załączniki:
1) Informacja dodatkowa za 2022r. Typ: PDF, Rozmiar: 459.71 KB

Data wprowadzenia: 2023-05-09

WIĘCEJ »
POWRÓT