» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Praca w PCPR » Wolne stanowiska pracy

Tytuł:  Oferta na świadczenie usług psychologa

Załączniki:
1) Oferta na świadczenie usług psychologa
2) Klauzula RODO
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2021-09-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - PSYCHOLOG w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) Oferta pracy - Psycholog
2) Klauzula RODO
3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data wprowadzenia: 2021-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta na świadczenie usług psychologa

Załączniki:
1) Oferta na świadczenie usług psychologa oraz klauzula RODO
2) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2021-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - PSYCHOLOG w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Symbol: CRII.1110.3.2021

Załączniki:
1) Oferta pracy
2) klauzula RODO
3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data wprowadzenia: 2021-08-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - PSYCHOLOG w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Symbol: CRIII.3421.2.2021

Załączniki:
1) Oferta pracy
2) klauzula RODO
3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data wprowadzenia: 2021-08-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - PSYCHOLOG w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) Oferta pracy
2) klauzula RODO
3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data wprowadzenia: 2021-07-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - PSYCHOLOG w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) Oferta pracy
2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
3) klauzula RODO

Data wprowadzenia: 2021-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - PSYCHOLOG w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Symbol: CR.II.1110.1.2021

Załączniki:
1) Oferta pracy - Psycholog
2) Klauzula Informacyjna w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR w Tarnowskich Górach
3) Druk zgody na przetwarzanie danych

Data wprowadzenia: 2021-06-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta na świadczenie usług psychologa

Załączniki:
1) Oferta na świadczenie usług psychologa
2) klauzula RODO
3) Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym

Data wprowadzenia: 2021-05-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRII.1110.4.2020

Załączniki:
1) Oferta pracy

Data wprowadzenia: 2020-07-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: CRII.1110.3.2020

Załączniki:
1) Druk zgody na przetwarzanie danych
2) Klauzula informacyjna w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR w Tarnowskich Górach
3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
4) Oferta pracy

Data wprowadzenia: 2020-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (przedłużenie)

Symbol: CRII.1110.2.2020

Załączniki:
1) Druk zgody na przetwarzanie danych
2) Klauzula Informacyjna w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR w Tarnowskich Górach
3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
4) Oferta pracy (przedłużenie)

Data wprowadzenia: 2020-02-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - PODINSPEKTOR w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach (PRZEDŁUŻONA)

Załączniki:
1) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
2) Klauzula informacyjna
3) Oferta na stanowisko pracy PODINSPEKTOR

Data wprowadzenia: 2019-10-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PRZEDŁUŻONA)

Załączniki:
1) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
2) Druk zgody na przetwarzanie danych
3) Klauzula Informacyjna w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR w Tarnowskich Górach
4) Oferta pracy - SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ

Data wprowadzenia: 2019-10-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) Oferta pracy - Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej
2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Data wprowadzenia: 2019-10-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) Oferta pracy - Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych
2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
3) Klauzula informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-10-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1) Oferta pracy - SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
3) Druk zgody na przetwarzanie danych
4) Klauzula Informacyjna w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR w Tarnowskich Górach

Data wprowadzenia: 2019-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1) Oferta pracy - SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ
2) Klauzula Informacyjna w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR w Tarnowskich Górach
3) Druk zgody na przetwarzanie danych
4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Data wprowadzenia: 2019-06-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1) Oferta pracy - SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ
2) Klauzula Informacyjna w związku z rekrutacją i wyborem pracownika w celu zawarcia umowy o pracę w PCPR w Tarnowskich Górach
3) Druk zgody na przetwarzanie danych
4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Data wprowadzenia: 2019-06-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - PODINSPEKTOR w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) Oferta na stanowisko pracy Specjalista Pracy z Rodziną
2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
3) Klauzula informacyjna
4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Data wprowadzenia: 2018-12-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta na stanowisko pracy Specjalista Pracy z Rodziną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:
1) Oferta na stanowisko pracy Specjalista Pracy z Rodziną
2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
3) Klauzula informacyjna
4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Data wprowadzenia: 2018-09-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wydłużenie terminu składania ofert na stanowisko pracy Specjalista Pracy z Rodziną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:
1) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
2) Klauzula informacyjna
3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
4) Oferta na stanowisko pracy Specjalista Pracy z Rodziną

Data wprowadzenia: 2018-09-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta na stanowisko pracy Specjalista Pracy z Rodziną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:
1) Oferta na stanowisko pracy Specjalista Pracy z Rodziną
2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
4) Klauzula informacyjna

Data wprowadzenia: 2018-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - PODINSPEKTOR w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) Oferta pracy - PODINSPEKTOR w PCPR

Data wprowadzenia: 2018-08-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta na stanowisko pracy Specjalista Pracy z Rodziną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2 osoby)

Załączniki:
1) Oferta na stanowisko pracy Specjalista Pracy z Rodziną
2) Zgoda na przetwarzanie danych
3) Klauzula informacyjna
4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Data wprowadzenia: 2018-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta na stanowisko pracy Koordynatora Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2 osoby)

Załączniki:
1) Oferta na stanowisko pracy Koordynatora Pieczy Zastępczej
2) Zgoda na przetwarzanie danych
3) Klauzula informacyjna
4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Data wprowadzenia: 2018-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - REFERENT w DZIALE KSIĘGOWOŚCI w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) Oferta pracy na stawnowisko REFERENT w DZIALE KSIĘGOWOŚCI
2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
3) Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych

Data wprowadzenia: 2018-05-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta na stanowisko pracy Koordynatora Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:
1) Oferta na stanowisko pracy Koordynatora Pieczy Zastępczej

Data wprowadzenia: 2018-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - Księgowa/wy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) Oferta pracy - Księgowa/wy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Data wprowadzenia: 2017-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - Koordynator Pieczy Zastępczej oraz Koordynator Usamodzielnienia w ramach projektu "Teraz MY" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1) Oferta Pracy - Koordynator Pieczy Zastępczej oraz Koordynator Usamodzielnienia

Data wprowadzenia: 2017-12-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego.

Załączniki:
1) Oferta pracy - Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych str. 1
2) Oferta pracy - Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych str. 2

Data wprowadzenia: 2017-04-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko RADCA PRAWNY

Załączniki:
1) Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko RADCA PRAWNY

Data wprowadzenia: 2017-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko GŁÓWNY SPECJALISTA

Załączniki:
1) Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko GŁÓWNY SPECJALISTA

Data wprowadzenia: 2017-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - Asystent Osoby Niepełnosprawnej w ramach projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego.

Załączniki:
1) Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Data wprowadzenia: 2016-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Oferta pracy - pracownik socjalny w Dziale Wsparcia Rodziny

Symbol: CR II 1110 / 8 / 16

Załączniki:
1) Oferta pracy - pracownik socjalny w Dziale Wsparcia Rodziny str.1
2) Oferta pracy - pracownik socjalny w Dziale Wsparcia Rodziny str.2

Data wprowadzenia: 2016-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Nabór kandydatów na stanowisko Psychologa w ramach projektu "Wszyscy razem" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) Nabór kandydatów na stanowisko Psychologa w ramach projektu "Wszyscy razem" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Data wprowadzenia: 2016-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Symbol: CR III 0110 / 1 / 16

Załączniki:
1) Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Data wprowadzenia: 2016-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Nabór kandydatów na stanowisko Głównej/go Księgowej/go w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Symbol: CRII0110/7/15

Załączniki:
1) Nabór kandydatów na stanowisko Głównej/go Księgowej/go

Data wprowadzenia: 2015-09-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Nabór na stanowisko DORADCA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – PRACOWNIK SOCJALNY

Załączniki:
1) DORADCA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – PRACOWNIK SOCJALNY

Data wprowadzenia: 2014-07-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Nabór na stanowisko REFERENTA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

Załączniki:
1) nabór - referent PCPR

Data wprowadzenia: 2013-09-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Doradca zawodowy w ramach projektu systemowego „Skrzydła Powiatu – rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego.

Załączniki:
1) Doradca zawodowy

Data wprowadzenia: 2013-05-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Nabór na stanowisko PODINSPEKTORA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

Symbol: CRII0110-13/12

Załączniki:
1) 2012_12_13 nabór podinspektor

Data wprowadzenia: 2012-12-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Nabór na stanowisko PODINSPEKTORA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

Załączniki:
1) 2012_12_11 nabór podinspektor PCPR

Data wprowadzenia: 2012-12-11

WIĘCEJ »
POWRÓT