Tytuł: Sprawozdanie z działalności PCPR za 2020r.

Treść sprawozdania dostępna pod adresem:

https://www.pcpr.tarnogorski.pl/a,174,sprawozdanie-z-dzialalnosci-powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-tarnowskich-gorach-za-rok-2020

 

Dokument utworzono: Ryszard Hadyk – Kierownik Działu Świadczeń Sprawozdawczości i analiz

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2022-04-26
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2022-04-26