Tytuł: Status Prawny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach jednostką budżetową. Jest powiatową jednostką organizacyjną pomocy społecznej nie posiadającą osobowości prawnej.

 

Dokument utworzono: Kierownik Działu Wsparcia Rodziny - mgr inż. Ryszard Hadyk

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2017-11-08
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2017-11-08