Tytuł: Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie diagnozy psychologicznej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (SKORYGOWANE)
Symbol: CRIII-TM.3421.3.2019

W odpowiedzi na otrzymane oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym  nr CRIII-TM.3421.3.2019  z 23/01/2019r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż na przeprowadzenie diagnozy psychologicznej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrano następującego wykonawcę:

 

Zakład Opieki Zdrowotnej FAM-MED ul. Piastowska 3, 42-674 Zbrosławice


Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego – mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2019-02-01
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-02-01