Tytuł: Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - na prowadzenie terapii SI dla dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej - uczestnika/czki projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Symbol: CRIII-TM.3421.11.2019

W odpowiedzi na otrzymane oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym  nr CRIII-TM.3421.11.2019  z 28/03/2019r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż na prowadzenie terapii SI dla dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej - uczestnika/czki projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrano następującego wykonawcę:

 

Ewa Zielińska RÓWNO-WAGA, ul. Kaczyniec 2, 42-600 Tarnowskie Góry

 


Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego – mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2019-04-08
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-04-08