Tytuł: Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy – Zapytanie ofertowe - na prowadzenie zajęć rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych dla dzieci na basenie - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Symbol: CRIII-TM.3421.20.2019

W odpowiedzi na otrzymane oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym  nr CRIII-TM.3421.20.2019 z 16/05/2019r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż na prowadzenie zajęć rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych dla dzieci na basenie - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrano następującego wykonawcę:

 

F.U.H. SCORPIO Katarzyna Noga-Pośpiech z siedzibą ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Góry

 

Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego – Agnieszka Winkler


Autoryzacja: p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Janina Lizis


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2019-05-27
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-05-27