Tytuł: Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną dotyczącą zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie e-administracji dla 5 osób z niepełnosprawnością - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Symbol: CRIII-TM.3421.23.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż, w związku zapytaniem ofertowym z 19 czerwca 2019 r. na usługę społeczną dotyczącą zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie e-administracji dla 5 osób z niepełnosprawnością - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrano następujacego wykonawcę:

 

T@ngent z siedzibą 45-368 Opole, ul. Ozimska 48

 

Dokument utworzono: Koordynator projektu – mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Janina Lizis


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2019-07-02
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-07-02
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-07-02
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-07-02