Tytuł: Ogłoszenie o nie wybraniu wykonawcy - zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zorganizowanie i prowadzenie treningu interpersonalnego w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Symbol: CRIII-PCUS.3421.2.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż, w związku zapytaniem ofertowym z 05 czerwca 2019 r. na zorganizowanie i prowadzenie treningu interpersonalnego w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nie wybrano wykonawcy ze względu na brak złożonych ofert.

 

Dokument utworzono: Koordynator projektu – mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Janina Lizis


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2019-07-11
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-07-11