Tytuł: Ogłoszenie o nie wybraniu Wykonawcy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie usługi specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Symbol: CRIII.3421.13.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż, w związku zapytaniem ofertowym z 02 sierpnia 2019 r. na prowadzenie usługi specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, nie wybrano  wykonawcy.

 

Dokument utworzono: Koordynator projektu – mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Janina Lizis


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2019-08-19
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-08-19