Tytuł: Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy - prowadzenie usługi specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Symbol: CRIII.3421.13.2019

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż, w związku zapytaniem ofertowym z 19 sierpnia 2019 r. na  prowadzenie usługi specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wybrano następujacego wykonawcę:

 

Anna Gierad - Haida, zam. ul. Górnicza 54, 42-600 Tarnowskie Góry

 
Dokument utworzono: Koordynator projektu – mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Janina Lizis

 

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2019-09-04
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-09-04