Tytuł: Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
Symbol: CRIV.342.2.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż, w związku zapytaniem ofertowym z 25 listopada 2019 r. na usługę szkoleniową dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wybrano następujacego wykonawcę - przyznane punkty za spełnienie kryterium ceny - 100 punktów:

 

Barbara Bartecka, ul. Felińskiego 20/4, 41-908 Bytom

 

Dokument utworzono: Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej – mgr Janina Lizis

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2019-12-03
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-12-03