Tytuł: Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zapewnienie zakwaterowania z pełnym wyżywieniem w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Symbol: CRIII-PCUS.3421.15.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż, w związku zapytaniem ofertowym z 23 grudnia 2019 r. na usługę społeczną - zapewnienie zakwaterowania wraz z pełnym wyżywieniem w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wybrano następujacego wykonawcę - przyznane punkty za spełnienie kryterium ceny - 100 punktów:

 

Agencja Turystyczna "OLA" ul. Chrobrego 32/156 40-881 Katowice


Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego - mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Magdalena Ceglarek
Data wprowadzenia: 2020-01-08
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Magdalena Ceglarek, dnia: 2020-01-08
Edycja dokumentu: Magdalena Ceglarek, dnia: 2020-01-08