Tytuł: Ogłoszenie o wybraniu Wykonawcy - Zmienione Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci - uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Symbol: CRIII-PCUS.3421.7.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż, w związku zapytaniem ofertowym z 2 stycznia 2020 r. zmienionym zapytaniem ofertowym na usługę społeczną - prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci - uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wybrano następujacego wykonawcę - przyznane punkty za spełnienie kryterium ceny - 100 punktów:

 

JUST JOY Edyta Opalińska ul. Rolnicza 26 34-300 Żywiec


Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego - mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Magdalena Ceglarek
Data wprowadzenia: 2020-01-08
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Magdalena Ceglarek, dnia: 2020-01-08
Edycja dokumentu: Magdalena Ceglarek, dnia: 2020-01-08