Tytuł: Ogłoszenie o wybraniu wykonawcy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów edukacyjnych dla rodziców zastępczych wraz z dziećmi umieszczonymi w pieczy oraz otoczeniem w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Symbol: CRIII-PCUS.3421.11.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż, w związku zapytaniem ofertowym z 9 marca 2020 r. na usługę społeczną -  zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów edukacyjnych dla rodziców zastępczych wraz z dziećmi umieszczonymi w pieczy oraz otoczeniem w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  , wybrano następujacego wykonawcę - przyznane punkty za spełnienie kryterium ceny - 100 punktów:

 

C.M.T Consulting Management Training Spółka z ogrniczoną odpowiedzialnością ul. 8 43-600 Jaworzno 

 

Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego - mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Magdalena Ceglarek
Data wprowadzenia: 2020-03-18
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Magdalena Ceglarek, dnia: 2020-03-18
Usunięcie dokumentu: Magdalena Ceglarek, dnia: 2020-03-18
Usunięcie dokumentu: Magdalena Ceglarek, dnia: 2020-03-18
Przywrócenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2020-03-20