Tytuł: Ogłoszenie o wybraniu wykonawcy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów wspierająco - profilaktycznych dla rodziców z dziećmi w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Symbol: CRIII-PCUS.3421.12.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż, w związku zapytaniem ofertowym z 9 marca 2020 r. na usługę społeczną - zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów wspierająco - profilaktycznych dla rodziców z dziećmi w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrano następujacego wykonawcę - przyznane punkty za spełnienie kryterium ceny - 100 punktów:

 

C.M.T Consulting Management Training Spółka z ogrniczoną odpowiedzialnością ul. Biała 8 43-600 Jaworzno 

 

Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego - mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2020-03-20
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2020-03-20
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2020-03-20