Tytuł: Ogłoszenie o wybraniu wykonawcy - przeprowadzenie psychoterapii dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czki projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Symbol: CRIII-TM.3421.8.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż, w związku zapytaniem ofertowym z 29  kwietnia 2020 r. na usługę społeczną - przeprowadzenie psychoterapii dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czki projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrano następujacego wykonawcę - przyznane punkty za spełnienie kryterium ceny - 100 punktów:

 

 Izabela Chróst-Jóźwiak ul. Sobieskiego 6/4 42-660 Kalety

 

Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego - mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk

 


Osoba wprowadzająca dokument: Magdalena Ceglarek
Data wprowadzenia: 2020-05-15
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Magdalena Ceglarek, dnia: 2020-05-15