Tytuł: Ogłoszenie o nie wybraniu wykonawcy - zapytanie ofertowe na usługę społeczną przeprowadzenia terapii logopedycznej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czki projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Symbol: CRIII-TM.3421.5.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w związku z zapytaniem ofertowym z 17 kwietnia 2020 roku na przeprowadzenie terapii logopedycznej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czki projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nie wybrano wykonawcy. 

 

Dokument utworzono: Koordynator projektu – mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - mgr Klaudia Zyśk

 


Osoba wprowadzająca dokument: Magdalena Ceglarek
Data wprowadzenia: 2020-05-18
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Magdalena Ceglarek, dnia: 2020-05-18