Tytuł: Ogłoszenie o wybraniu wykonawcy - Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu - komputerów przenośnych w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w związku z zapytaniem ofertowym z 31  sierpnia 2020 roku na zakup i dostawę sprzętu - komputerów przenośnych  w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19" , wybrano następujacego wykonawcę - przyznane punkty za spełnienie kryterium ceny - 100 punktów:

 

FHU Horyzont Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gliwice

 

Dokument utworzono: Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej - mgr Janina Lizis

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2020-09-09
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2020-09-09