Tytuł: Ogłoszenie o nierozstrzygnięciu - Ponowne zapytanie ofertowe na usługę społeczną - świadczenie specjalistycznego wsparcia w zakresie interwencji kryzysowej
Symbol: CRIII.3421.16.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż, zapytanie ofertowe z 23 grudnia 2020 r. na usługę społeczną - świadczenie specjalistycznego wsparcia w zakresie interwencji kryzysowej nie zostało rozstrzygnięte w powodu odrzucenia wszystkich ofert. 

 

Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego - mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Magdalena Ceglarek
Data wprowadzenia: 2021-01-11
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Magdalena Ceglarek, dnia: 2021-01-11
Edycja dokumentu: Magdalena Ceglarek, dnia: 2021-01-11