Tytuł: Ogłoszenie o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie terapii EEG Biofeedback uczestników i uczestniczek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Symbol: CRIII-TM.3421.10.2019

W odpowiedzi na otrzymane oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym nr CRIII-TM.3421.10.2019  z 27/03/2019r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż na usługę społeczną dotyczącą prowadzenia terapii EEG Biofeedback uczestników i uczestniczek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawarto umowę z następującym wykonawcą:

 

 

Neuron. Beata Kochan. Pracownia EEG Biofeedback, ul. Plebiscytowa8/9, 42-622 Świerklaniec

 

 

 


Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego – mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2019-04-09
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-04-09
Edycja dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-04-09