Tytuł: Informacja o zawarciu umowy – Zapytanie ofertowe - na prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych na basenie dla dzieci uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Symbol: CRIII-TM.3421.19.2019

 

W odpowiedzi na otrzymane oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym  nr CRIII-TM.3421.19.2019 z 14/05/2019r.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż na prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych na basenie dla dzieci uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawarto umowę z następującym wykonawcą:

 

 

 

Agencja Inicjatyw Gospodardczych Spółka Akcyjna,

ul. Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Góry
 


Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego – mgr Agnieszka Winkler


Autoryzacja: p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Janina Lizis


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2019-06-04
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-06-04