Tytuł: Informacja o zawarciu umowy - prowadzenie warsztatów dla rodzin w zakresie komunikacji rodzic-dziecko w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (ZMIENIONE)
Symbol: CRIII-PCUS.3421.10.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż, w związku zapytaniem ofertowym z 02 paździerika 2019 r. na usługę społeczną - prowadzenie warsztatów dla rodzin w zakresie komunikacji rodzic-dziecko w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zawarto umowę z następującym wykonawcą:

 

CTM Sp. z o.o., ul. J. Słowackiego 4a, 43-600 Jaworzno

 


Dokument utworzono: Koordynator projektu – mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2019-10-24
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-10-24