Tytuł: Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Symbol: CRIII-PCUS.3421.12.2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż, w związku zapytaniem ofertowym z 03 paździerika 2019 r. na usługę społeczną - przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w ramach projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zawarto umowę z następującym wykonawcą:

 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice

 


Dokument utworzono: Koordynator projektu – mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2019-10-25
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2019-10-25