Tytuł: Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
Symbol: CRII.3421.PZP.1.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż, w związku zapytaniem ofertowym z 03 stycznia 2020 r. na usługę społeczną - wydanie opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji osobowościowych i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, zawarto umowę z następującym wykonawcą - przyznane punkty za spełnienie kryterium ceny - 100 punktów:

 

Barbara Bartecka, 41-908 Bytom, ul. Felińskiego 20/4


Dokument utworzono: Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej – mgr Janina Lizis

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Ryszard Hadyk
Data wprowadzenia: 2020-01-28
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ryszard Hadyk, dnia: 2020-01-28