Tytuł: Informacja o zawarciu umowy - Zapytanie ofertowe na usługę społeczną - poradnictwo psychologiczne dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Symbol: CRIII-PCUS.3421.5.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż, w związku zapytaniem ofertowym z 10 stycznia 2020 r. na usługę społeczną - poradnictwo psychologiczne dla uczestników/czek projektu „Powiatowe Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zawarto umowę z nastepującym wykonawcą - przyznane punkty za spełnienie kryterium ceny - 100 punktów:

 

CENTRUM ROZWOJU AZYMUT Katarzyna Paszyńska-Chełkowska ul. Wąwozowa 26/2, 32-085 Modlniczka


Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego - mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk

 


Osoba wprowadzająca dokument: Magdalena Ceglarek
Data wprowadzenia: 2020-02-25
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Magdalena Ceglarek, dnia: 2020-02-25