Tytuł: Informacja o zawarciu umowy - zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów zapobiegających wypaleniu zawodowemu rodziców zastępczych w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Symbol: CRIII-PCUS.3421.6.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż, w związku zapytaniem ofertowym z 3 lutego 2020 r. na usługę społeczną - zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów zapobiegających wypaleniu zawodowemu rodziców zastępczych w ramach projektu "Powiatowe Centrum Usług Społecznych" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020, zawarto umowę z nastepującym wykonawcą - przyznane punkty za spełnienie kryterium ceny - 100 punktów: 

 

Balans Szkolenia ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań

 

Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego - mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Magdalena Ceglarek
Data wprowadzenia: 2020-05-05
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Magdalena Ceglarek, dnia: 2020-05-05