Tytuł: Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na usługę społeczną - przeprowadzenie terapii SI dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Symbol: CRIII-TM.3421.4.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje iż, w związku zapytaniem ofertowym z 17 kwietnia 2020 r. na usługę społeczną - przeprowadzenie terapii SI dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - uczestników/czek projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarto umowę z nastepującym wykonawcą - przyznane punkty za spełnienie kryterium ceny - 100 punktów: 

 

 

Gabinet Integracji Sensorycznej RÓWNOWAGA Ewa Zielińska ul. Kaczyniec 2, 42-600 Tarnowskie Góry


Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego - mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Magdalena Ceglarek
Data wprowadzenia: 2020-05-20
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Magdalena Ceglarek, dnia: 2020-05-20