Tytuł: Informacja o zawarciu umowy - zapytanie ofertowe na usługę społeczną - prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, wspierających dla małych dzieci z uwzględnieniem elementów terapii metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne dla dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej - uczestnika/czki projektu "Teraz MY" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Symbol: CRIII-TM.3421.10.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach informuje, iż w związku z zapytaniem ofertowym z 30 kwietnia 2020 roku na prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, wspierających dla małych dzieci z uwzględnieniem elementów terapii metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne dla dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej - uczestnika/czki projektu "Teraz MY" współfinansowanego  z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarto umowę z następującym wykonawcą:

 

Anna Biedroń ul. Smółki 4a/11 41-902 Bytom 

 

Dokument utworzono: Kierownik Działu Profilaktyki i Wsparcia Środowiskowego - mgr Agnieszka Winkler

Autoryzacja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – mgr Klaudia Zyśk


Osoba wprowadzająca dokument: Magdalena Ceglarek
Data wprowadzenia: 2020-05-29
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Magdalena Ceglarek, dnia: 2020-05-29